Nieuws

Vijver Holtum 640x480

 
Het is een feit dat het klimaat verandert. Het ene moment is er sprake van droogte , terwijl het andere moment deze droogte overgaat in hevige regenbuien. Van Beek EPDM BV draagt een steentje bij aan de opvang van het overtollige water. Dit doet ze o.a. in de vorm van (industriële) vijvers en bluswaterbassins, bluswater- en vuilwateropslag. Door deze toepassingen wordt er een positieve draai gegeven aan het overtollige water.

(Industriële) vijvers en bluswaterbassins Gemeenten, bedrijven, golfclubs en dierentuinen kiezen er vaak voor om vijvers op hun terrein aan te leggen. De redenen daartoe zijn divers. Buiten het feit dat deze het overtollige water kunnen opvangen, bieden vijvers de architectonische mogelijkheid een individueel karakter aan een ontwerp te geven. Ook kunnen zij dienen als blikvanger. VB-EPDM membranen worden eveneens gebruikt voor het realiseren van bluswaterbassins. Het onderhoudsvriendelijke karakter en de beperkte installatietijd zorgen veelal voor een laagdrempelige investering, die de moeite meer dan waard is.

VB-EPDM membranen spelen een cruciale rol bij het waterdicht maken van waterbassins of vijvers. In verband met blootstelling aan UV straling, wisselende temperaturen en bacteriologische invloeden, worden aan de membranen zeer hoge eisen gesteld.

Bluswater- en vuilwateropslag Het overtollige water wordt ook opgevangen door inpandige bassins, die gebruikt worden als sprinklerwateropslag, bluswateropslag, en zelfs voor vuilwateropvang. Deze kunnen uitstekend waterdicht gemaakt worden met VB-EPDM membranen. De membranen worden volledig 3-dimensionaal op maat geprefabriceerd. Hiermee wordt voorkomen dat er ter plaatse nog naadverbindingen gemaakt moeten worden. Het risico op fouten, en dus ook de kans op lekkages wordt tot een minimum beperkt.

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand door het op maat vulkaniseren van banen EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VB-EPDM membranen, die exact op maat aan de gestelde eisen voldoen. Elk membraan wordt met een bijbehorend certificaat en montage instructie afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft een zeer gunstige milieubelasting factor en is ecologisch verantwoord. De milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer laag.